Razpis za prosto delovno mesto

Društvo za preventivno delo razpisuje delovno mesto z nazivom: Strokovna delavka/delavec – “Koordinator izvajanja preventivnega programa Mladinske delavnice v ljubljanski regiji”.

To delovno mesto obsega dela povezana z izvajanjem projekta “Mladinske delavnice” v ljubljanski regiji vključno z organizacijskim delom izvedbe samega programa, mentorskega dela s prostovoljci, po potrebi tudi izvedbe programa na terenu, sodelovanje pri usposabljanju novih prostovoljcev itd.

Njihov program ima status javnega socialnovarstvenega programa.

Pogoji: 

  • končana visokošolska izobrazba oz. stopnja VII/2 (magistrska po novem oz. univ. dipl. po starem) na področjih: psihologije, socialnega dela, pedagogike, socialne pedagogike, sociologije, teologije. (Dokazilo = fotokopija diplome)
  • končano usposabljanje za izvajalce preventivnega projekta “Mladinske delavnice” in vsaj eno šolsko leto aktivnega izvajanja programa na terenu (dokazilo = fotokopija potrdilo),
  • znanje angleškega jezika (po možnosti potrdila o stopnji znanja),
  • aktivno znanje in uporaba ustreznih računalniških programov (MC Office),
  • prednost bodo imele_i tisti, ki imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva (dokazilo = fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu).

Rok za prijavo je podaljšan do 7. 6. 2021.

Zainteresirani več informacij o delovnem mestu lahko najdete tukaj.

Vir: Društvo za preventivno delo