Sodelujte v EYE 2021

Oktobra 2021 bo v Strasbourgu potekal Evropski mladinski dogodek, na katerem bodo mladi oblikovali in delili svoje ideje o prihodnosti Evrope.

Udeležba mladih je v središču EYE21, zato je Evropski parlament objavil razpis za predloge dejavnosti za povečanje udeležbe in aktivnega sodelovanja.

Poleg tega ponuja tudi finančno pomoč skupinam, ki prihajajo na dogodek, da bi se udeležile. Cilj je podpreti mlade iz vse Evrope, zlasti tiste, ki prihajajo iz prikrajšanih okolij, da pokrijejo stroške nastanitve in potovanja na dogodek.

Razpis za finančni prispevek:

  • Skupine bodo prejele finančni prispevek za potne stroške in stroške nastanitve. Skupine so izbrane glede na njihovo angažiranost in edinstveno perspektivo, ki jo prinašajo na dogodek. Glavne zahteve za upravičenost skupine so, da so sestavljene iz 10 do 20 članov, starih od 16 do 30 let, ki imajo zakonito prebivališče v Evropski uniji, državi kandidatki ali Združenem kraljestvu.

Razpis za zbiranje predlogov za dejavnosti:

  • Predlogi morajo biti izvirni, interaktivni in spodbujati aktivno sodelovanje občinstva. Vsi izbrani predlogi bodo objavljeni v uradnem programu EYE2021 in se jih bodo lahko udeležili vsi udeleženci iz vse Evrope in širše. Organizatorji morajo biti med 16 in 30 let in morajo biti rezidenti Evropske unije, države kandidatke ali Združenega kraljestva.

Dejavnost (v angleščini, francoščini ali nemščini) mora biti izvirna, interaktivna in omogoča občinstvu možnosti interakcije; sodelovanje evropskih poslancev in prejšnje izkušnje se štejejo za plus.

Najboljši predlogi lahko od Evropskega parlamenta prejmejo finančni prispevek za potne stroške in stroške nastanitve.

Rok za prijavo na kateri koli od razpisov je 2. junij do 23.59.

Več o razpisu in prijavi si lahko preberete tukaj.

Vir: EYE