Rezultati ankete o prekarnosti

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so lani pripravili anketo o prekarnosti, s katero so želeli ovrednotiti aktualno stanje in položaj prekark in prekarcev v Sloveniji v času epidemije koronavirusa. Zanimali so jih izzivi prekarnosti in doživljanje dela, delovnih pogojev in razmer s strani prekarcev in prekark v nastali situaciji.

Predstavljajo rezultate  ankete v dveh delih.

V prvem delu navajajo rezultate za celoten vzorec, v drugem delu pa zgolj za vzorec mladih do 29. leta starosti. V vzorec je bilo vključenih 148 posameznikov.

Najbolj pogosta netipična oblika dela, ki so jo udeleženci ankete opravljali, je avtorska pogodba, sledi ji pogodba za določen čas. Ostali odgovori so s.p., delo na črno, podjemne pogodbe, skrajšan delovni čas, drugo in agencijsko delo. Med mladimi je bila najbolj pogosta oblika dela delo na črno, sledila je avtorska pogodba, pogodba za določen čas, s.p., skrajšan delovni čas, drugo, podjemna pogodba.

Udeležence trenutno najbolj skrbi nezadosten dohodek, temu sledi zaposlitvena negotovost, zdravje in brezposelnost. Ukrepi, ki bi si jih želeli od vlade pa so UTD, plačana bolniška za netipične oblike dela in nižji življenjski stroški kot korak ven iz negotovosti.

Rezultate ankete si lahko v celoti pogledate tukaj.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo