Simpozij na temo retorike in pandemije

Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem vabita na simpozij z naslovom “Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika”.

Trenutna kriza Covid-19 je Foucaultovski pojem biopolitike, ki je v akademskem in širšem kulturnem diskurzu v preteklih desetletjih postal skoraj že obrabljen, poživila.

Če je bila prej zamisel, da pandemija ni zgolj – ali v določenih primerih celo ne primarno – problem naravoslovja, v veliki meri omejena na humanistično in družboslovno stroko, so v preteklem letu politične in družbene dimenzije “zdravja” postale očitne skoraj vsakomur.

Pa vendarle je “pandemijo” kot politični in družbeni fenomen potrebno še nadalje raziskati, da bi razkrili njeno pestro in raznoliko strukturo. 

Izbor govork in govorcev na srečanju, ki ga organizirata Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ter Pedagoški inštitut, jamči, da bodo tematike, povezane z diskurzi pandemij, temeljito obravnavane z vidika različnih perspektiv, vključujoč zgodovinske, kulturne, politične, filozofske in tudi izobraževalne perspektive.

Poleg individualnih prezentacij bo občinstvo ob koncu dneva imelo priložnost prisostvovati tudi na okrogli mizi, ki bo na primeru novega specialističnega programa iz retorike, izpostavila pomembnost retorike kot tiste discipline, ki nam omogoča razumevanje različnih vidikov skupnostnega življenja.

Več informacij o simpoziju lahko najdete tukaj

Vir: Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem