Na razpis se lahko prijavijo:

  • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže,
  • druge ravni lokalnih/regionalnih organov,
  • zveze/združenja lokalnih organov,
  • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Projekt mora vključevati občine iz vsaj petih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih so vsaj tri države članice EU. 

Več informacij lahko najdete tukaj