Tretji poziv v letu 2019 za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Pomoč se lahko dodeli osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev in sicer da v študijskem letu 2019/20:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. “pavzirajo”) in niso v rednem delovnem razmerju.

Na poziv se lahko prijavite do vključno 28. februarja 2020.

Razpisno dokumentacijo in pogoje pridobivanja sredstev lahko najdeš tukaj.