Evropski steber socialnih pravic

Evropski steber socialnih pravic določa 20 načel za bolj pravično in vključujočo Evropsko unijo, katere lahko razdelimo v tri kategorije:

  • enake možnosti in dostop do trga dela,
  • pošteni delovni pogoji,
  • socialna zaščita in vključevanje.

Zajema obnovljeno javno in politično voljo za krepitev socialnih pravic spričo zaskrbljenosti glede prihodnosti dela, neenakosti in demografskih sprememb. Steber določa pravice delavcev v novih, pogosto negotovih oblikah zaposlitve.

EU in države članice izvajajo steber skupaj – v sodelovanju s socialnimi partnerji, regijami, mesti in civilno družbo.

Ljubljanska mreža info točk izraža podporo Evropskemu stebru socialnih pravic, saj verjamemo, da so družbene spremembe mogoče samo s sodelovanjem, izobraževanjem in solidarnostnim pristopom. 

20 načel Evropskega strebra socialnih pravic lahko najdeš tukaj.

Publikacijo Evropski steber socialnih pravic pa tukaj.