UNESCO: Spletno posvetovanje “Etika umetne inteligence”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) začela dvoletni postopek za pripravo Priporočila o etiki umetne inteligence. Pričakuje se, da bo UNESCO priporočilo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na področju etike umetne inteligence. 

UNESCO trenutno vodi spletno posvetovanje o prvem osnutku priporočila. V ta namen je zdaj na voljo spletni vprašalnik za zbiranje povratnih informacij o osnutku besedila.

Vprašalnik bo odprt do 31. 7. 2020 in je na voljo tukaj.