Obzorje Evropa: Razpis za podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie 2022

Evropska komisija je v okviru Obzorja Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie za krepitev ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev za leto 2022.

Podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie so namenjene raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo. Glede specifičnih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS