Sklad dr. Otta Likarja razpisuje štipendije

Likarjev sklad razpisuje štipendije za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za šolsko leto 2018/19. Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija oziroma prvo bolonjsko stopnjo.

Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Kandidati morajo predložiti:

  • prijavni obrazec, dosegljiv na (www.likarjev-sklad.si)
  • biografijo,
  • bibliografijo,
  • potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
  • spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
  • potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  • dokazilo o znanju nemškega jezika,
  • priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

Rok prijav je do vključno 9. marca 2018.

Več informacij: www.likarjev-sklad.si