Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Na razpisu lahko sodelujejo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-18-21.
  • Javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020.
  • Samozaposlenih v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Ministrstvo v okviru javnega razpisa razpisuje štiri podpodročja:

  • produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
  • postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini,
  • prvi avtorski projekt,
  • delovne štipendije.

Rok prijave je 7. 2. 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.