Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige:

 • prevodi v tuje jezike,
 • mobilnost založnikov/urednikov v tujini.

Prevodi v tuje jezike:

 • prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike,
 • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini,
 • neposredna podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.
  JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ en (1) prevod posameznega prevajalca.

Mobilnost založnikov/urednikov v tujini:

 • neposredna podpora založnikom oziroma urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del,
 • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini,
 • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov oziroma urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del.
  JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ dva (2) projekta posamičnega prijavitelja.

Prevodi v tuje jezike: na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja v tujini, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Mobilnost založnikov/urednikov v tujini: na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – založniki ali uredniki izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ki izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za oddajo prijav je 18. 8. 2017.

Razpisne pogoje si lahko pogledate tukaj.