MSS išče predstavnika_co v IDS za duševno zdravje otrok in mladostnikov_ic

Mladinski svet Slovenije je objavil poziv za izbiro predstavnika_ce Mladinskega sveta Slovenije v interdisciplinarni delovni skupini za duševno zdravje otrok in mladostnikov_ic.  

Mladinski svet Slovenije (MSS) sodeluje v interdisciplinarni delovni skupini (v nadaljevanju: IDS) za duševno zdravje otrok in mladostnikov_ic. Gre za eno od področnih delovnih skupin, ustanovljeno na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Vsako od skupin namreč sestavljajo predstavniki_ce strokovne in splošne javnosti, ki se srečujejo na delovnih sestankih in izvajajo usklajene naloge razvoja ter vodenja vsebinskih in strukturnih ukrepov predvidenih v omenjeni resoluciji. Poleg predstavnika_ce mladih tako v skupini sodelujejo predstavniki_cami stroke z različnih področij, povezanih z duševnim zdravjem (medicina, psihologija, socialno delo itd.). 

MSS bo z decembrom letos imenoval novega predstavnika_co v delovno skupino, zato vse, ki vas tovrstno delovanje zanima in ki menite, da ustrezate spodaj navedenim pogojem, vabijo k prijavi. 

Profil kandidata_ke za predstavnika_co mladih v IDS:  

Kandidat_ka za predstavnika oz. predstavnico mladih v IDS mora biti na dan izteka tega poziva star_a vsaj 18 in manj kot 30 let. 

Pri samem izboru predstavnice_ka mladih v IDS pa bodo upoštevali naslednje prednostne kriterije: 

  • Študij višjih letnikov ali podiplomskega študija ali zaposlitev na (vsaj) enem od naslednjih področij: medicina, psihologija, socialno delo, zdravstvene vede, pedagogika, andragogika ali družboslovje. Prednost predstavljajo tudi izkušnje iz področja raziskovanja duševnega zdravja mladih (starost 15-29 let). 
  • Aktivno članstvo oz. vključenost v delo organizacij v mladinskem sektorju (organizacij, ki imajo status v javnem interesu v mladinskem sektorju ali imajo s strani Urada RS za mladino sofinancirane programe mladinskega dela) ali drugih organizacij, ki delajo z mladimi (s populacijo v starosti 15-29 let oz. delom te populacije). Šteje tudi pretekla vključenost v tovrstne organizacije. 
  • Delovanje na področju duševnega zdravja (mladih) izven osnovnih okvirov študija ali dela; npr. v obliki priprave izobraževanj, delavnic, posvetov, dokumentov, programov dela in podobnih aktivnosti. 
  • Seznanjenost z mladinskim sektorjem, delom MSS in problematikami mladih v Sloveniji (predvsem na področju duševnega zdravja). 

Rok prijave je 22. 11. 2020.  

Več informacij in spletno prijavnico lahko najdete tukaj