Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2021. 

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: 

A/uprizoritvene umetnosti, 
B/glasbene umetnosti, 
C/vizualne umetnosti, 
D/intermedijske umetnosti, 
E/kulturno-umetnostna vzgoja, 
F/knjiga in mesto, 
G/Ljubljana bere, 
H/mladike – prvi projekti. 

MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2021 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: 

  • spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev_k, 
  • podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem_kam, ki delujejo na območju MOL, in pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture, 
  • spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, 
  • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu, 
  • povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, 
  • večanje dostopnosti knjig in branja. 

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena tukaj 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati.  

Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 24. 11. 2020 do 24.00. 

Več informacij lahko najdete tukaj