MSS vabi k sodelovanju v anketi na temo mladinskega dela

Mladinski svet Slovenije vabi k izpolnjevanju ankete na temo učinkov mladinskega dela, ki je namenjena vsem polnoletnim osebam, ne glede na to, ali izkušnje z mladinskim delom (že) imajo ali ne. 

V okviru kampanje o učinkih mladinskega dela namreč pripravljajo raziskavo, ki se osredotoča na učinke mladinskega dela, tako za posameznice_ke kot družbo nasploh.  Vsaka izpolnjena anketa bo pomembno prispevala h kakovosti njihovih ugotovitev. 

Anketa traja približno 10 do 15 minut in je anonimna. 

Najdete jo lahko tukaj