Razpis Nagrade za najboljšo knjigo umetnika v letu 2017 in 2018

Pri izboru najboljše knjige umetnika izbirajo med knjigami umetnika, ki so bile izdane v Sloveniji v letu 2017 in 2018. Upoštevani bodo vsi žanri in formati knjige umetnika. 

Knjigo umetnika razumejo zelo široko, kot umetniško delo, ki je nastalo v formi knjige. Knjigo umetnika lahko predlaga posameznik, institucija, umetnik, avtor, umetniška skupina ipd.

Poslani predlog za najboljšo knjigo umetnika mora obvezno vsebovati: 

  • Izvod predlagane knjige.
  • Osebne podatke avtorja /ime, priimek, naslov, e-mail, telefon/.
  • Kratko predstavitev avtorja /največ pol strani A4/.
  • Kratek opis / koncept predlagane knjige umetnika /največ eno stran A4 /. 

Javni razpis je odprt do vključno 29. novembra 2018. 

Več informacij najdete tukaj.