CNVOS pravno svetovanje: NVO in koronavirus

CNVOS bo organiziral pravno svetovanje v sredo, 25. 3. 2020 ob 12.00 preko aplikacije Facebook Live. Na vprašanja glede delovanja nevladnih organizacij in koronavirusa vam bo odgovarjala CNVOS pravna svetovalka Petra Cilenšek.  

Več

Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 v javni razpravi

V javni razpravi je predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021. Javna obravnava se je pričela v četrtek, 5. 3. 2020 in bo trajala do sobote, 4. 4. 2020. 

Več

Sprejeti sklepi sveta o digitalnem mladinskem delu ter o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev

Urad za mladino sporoča, da so bili sprejeti sklepi Sveta o digitalnem mladinskem delu ter sklepi Sveta o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev.

Več

Pred nacionalnim posvetom mladinskega sektorja – izhodišča za razpravo z ministrom

Ker organizacije mladinskega sektorja želijo, da bi bil ta dialog čim bolj konstruktiven in plodovit, so se predstavniki nekaterih večjih organizacij v sektorju odločili izhodišča posredovati vnaprej.

Več

Vabilo na dogodek “Vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih”

Zavod Movit vabi v četrtek, 14. novembra 2019, na dogodek “Vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih”, na katerem bodo predstavili rezultate mednarodne raziskave o vplivu prostovoljstva na osebni in profesionalni razvoj mladih.

Več

Obravnava Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018 v Državnem svetu RS

Poročilo vsebuje pregled aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2018 na vseh 6 vsebinski točkah Nacionalnega programa za mladino 2013-2022.

Več