Sprejeti sklepi sveta o digitalnem mladinskem delu ter o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev

Urad za mladino sporoča, da so bili sprejeti sklepi Sveta o digitalnem mladinskem delu ter sklepi Sveta o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev.

Več

Pred nacionalnim posvetom mladinskega sektorja – izhodišča za razpravo z ministrom

Ker organizacije mladinskega sektorja želijo, da bi bil ta dialog čim bolj konstruktiven in plodovit, so se predstavniki nekaterih večjih organizacij v sektorju odločili izhodišča posredovati vnaprej.

Več

Vabilo na dogodek “Vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih”

Zavod Movit vabi v četrtek, 14. novembra 2019, na dogodek “Vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih”, na katerem bodo predstavili rezultate mednarodne raziskave o vplivu prostovoljstva na osebni in profesionalni razvoj mladih.

Več

Obravnava Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018 v Državnem svetu RS

Poročilo vsebuje pregled aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2018 na vseh 6 vsebinski točkah Nacionalnega programa za mladino 2013-2022.

Več

Mladinski dialog 2019-2020

Z novim predsedovanjem se je pričel tudi nov 7. cikel mladinskega dialoga EU. Mladinski dialog EU je mehanizem, ki omogoča dialog med mladimi in odločevalci.

Več

Evalvacija podpore zaposlovanju mladih s stani pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada

Evalvacija je namenjena ovrednotenju učinkovitosti, relevantnosti in dodane vrednoste aktivnosti, usmerjenih v zaposlovanje mladih, financiranih s strani pobude za zaposlovanje mladih in drugih relevantnih ukrepov v okviru Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014-2018.

Več