5-dnevno intenzivno mentorsko usposabljanje

V okviru programa Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabijo k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva.

V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2021 bodo vključili predvidoma osem nevladnih organizacij.

Namen podpore je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegate svoje poslanstvo, s pridobljenim znanjem skrbite za kakovostno delo s prostovoljci in širite svoje aktivnosti.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev, uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi, raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev, spoznali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju, delali boste na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah);
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 18. junija 2021 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico (v prilogi) na naslov Slovenske filantropije ali slovenska@filantropija.org.

Za več informacij so vam na voljo na: andreja.hleb@filantropija.org.

Več o programu najdete tukaj.

Vir: Slovenska filantropija