Ajpes objavil javno dostopno evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu

AJPES je objavil Evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu (ENO),  v kateri so prvič na enem mestu zbrani in javnosti dostopni podatki o nevladnih organizacijah s statusom javnega interesa na vseh področjih.

Takšna evidenca tako prvič na enostaven način omogoča tako državnim organom kot posameznikom in podjetjem (npr. donatorjem, sponozorjem …) na zelo enostaven način preveriti, kdo deluje v javnem interesu in na katerem področju. Evidenca omogoča tudi vpogled v stanje na točno določen datum.

Istočasno se s tem zmanjšujejo administrativna bremena, saj nevladnim organizacijam statusa v javnem interesu ne bo več treba dokazovati z odločbami, pač pa bo stanje lahko vsak enostavno preveril na spletu – tudi to, ali je bil neki organizaciji status v javnem interesu morda odvzet.

Za ažurnost in celovitost podatkov v ENO so odgovorna pristojna ministrstva, ki imajo pooblastila za redno posodabljanje podatkov v ENO prek spletne aplikacije na portalu AJPES. Nevladnim organizacijam pa kljub temu priporočajo, da preverijo točnost in ažurnost podatkov, objavljenih v evidenci.

Evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu (ENO),  najdete tukaj.