Asociacija razvila aplikacijo za izboljšave lokalnih kulturnih politik

Asociacija že vrsto let spremlja razvoj lokalnih kulturnih politik, kjer beležijo težave na različnih nivojih, saj med NVO in odločevalci pogosto ni pravega dialoga, proračuni ne vključujejo poklicnih NVO, povečini ni večletnega financiranja, strateški dokumenti so skopi ali jih sploh ni, tu je še prostorska problematika in še marsikaj drugega.

Ker gre za sistemsko težavo, so v Asociaciji razvili spletno aplikacijo, ki bo v pomoč tako lokalnim skupnostim kot NVO pri samem izboljševanju lokalnih kulturnih politik.

S pomočjo aplikacije lahko predstavniki NVO v kulturi ali posamezne lokalne samouprave preverijo, ali so v njihovem lokalnem okolju na področju kulture izkoriščene vse priložnosti in že uveljavljeni načini za vzpostavitev bolj razvojno naravnanega partnerstva z vsemi deležniki na področju kulture.

Več informacij ter dostop do aplikacije najdete tukaj.