Brošura: Korak naprej za podeželsko mladinsko delo

Brošura je nastala v okviru Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work, v katerem poleg Društva Idrija 2020 sodelujejo še vodilni partner iz Srbije, Napor, hrvaška Udruga Prizma ter še dva inštituta.

Nova brošura Korak naprej za podeželsko mladinsko delo je pomembna obogatitev za mladinske delavce, ne samo v Sloveniji, marveč tudi drugje po Evropi.

V njej je tako prvič na enem mestu zbran pregled dobrih praks mladinskega dela na podeželju, pomembnih strategij in usmeritev s tega področja ter seznam finančnih priložnosti. 

Mladim in mladinskim delavcem še posebej priporočajo v branje poglavje o usmeritvah in strategijah mladinskega dela na podeželju, ki prinaša pregled najpomembnejših strateških dokumentov na področju mladinskega dela.

Za stabilno delovanje organizacij pa so seveda pomembna finančna sredstva. V ta namen so pripravili širok seznam potencialnih razpisnih finančnih sredstev na področju Evrope.

Več informacij in brošuro najdete tukaj

Vir: CNVOS