CNVOS je objavil se potrebne informacije ob preklicu epidemije

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. 3. 2020.

To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov. 

Na CNVOS so objavili vse potrebne informacije o oprostitvi socialnih prispevkov, povračil nadomestil plač in drugih ukrepov, prav tako pa so objavili vse potrebne informacij za delovanje nevladnih organizacij po 1. 6. 2020.  

Informacije so na voljo tukaj