Delavnica: Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi

Pekarna Magdalenske mreže Maribor obvešča, da bo potekalo usposabljanje na temo “Gledališče dialoga kot metoda pri delu z mladimi”, ki bo namenjena strokovnim delavkam_cem v vrtcih, šolah in drugih organizacijah.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih, ki je v tujini sicer že zelo razvita in sprejeta v uradne izobraževalne sisteme. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno ‘bančnemu’ načinu poučevanja, kjer učitelj ‘vlaga’ znanje v učenca. 

Osrednji cilji delavnice: 

  • razvijanje orodij vzpostavljanja dialoga,
  • skupinsko delo,
  • samozavest in javno izražanje,
  • sodelovalni odnosi,
  • aktivno reševanje družbenih vprašanj in
  • kritično vrednotenje.

Več o poteku delavnice lahko najdete tukaj.

Vir: Pekarna Magdalenske mreže