Delavnica: Gledališka pedagogika za spodbujanje nasilja

KUD Transformator obvešča, da bodo med 28. in 30. majem 2021 ponovno izvedli delavnico za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na temo gledališke pedagogike za spodbujanje nenasilja.

Temeljni cilji programa:

  • zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti med spoli na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,
  • razvijanje varnega prostora za deljenja osebnih zgodb,
  • gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
  • razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
  • razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
  • razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,
  • kritično branje in razumevanje neenakosti med spoli v otroški in mladostniški literaturi, glasbi, filmih ali risankah,
  • razvijanje lastnega glasu in giba v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Temelj programa je osvobajanje posameznic in posameznikov preko gledališke pedagogike, katere teoretske osnove izhajajo iz Pedagogike zatiranih Paula Freira.

Glavna ideja Freirea in tudi delavnic je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter, da se ves čas učimo drug od drugega.

Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Več o delavnici lahko najdete tukaj.

Vir: KUD Transformator