Dobre prakse programov Erasmus+: Mladi v akciji in ESE v letu 2018

Na Zavodu Movit vsako leto izberejo nekaj projektov, ki po njihovem mnenju po kakovosti izstopajo na posameznih področjih.

Odtisih mladih+: Erasmus+ Mladi v akciji so na voljo primeri dobrih praks iz leta 2018 s kratkim povzetkom izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji v tem letu.

V njih boste našli nekaj številk, ki so zaznamovale preteklo leto, ter sedem opisov izstopajočih projektov: pet iz posameznih ključnih ukrepov, ter dva v okviru izpostavljenih tem, in sicer spremljanje in beleženje učnih rezultatov ter uporaba orodja Youthpass in vključevanje mladih s posebnimi potrebami.

Prvič je izšla prva zbirka dobrih praks Evropske solidarnostne enote Solidarnostni pečat. V zbirki so predstavljeni trije projekti, in sicer projekt prostovoljstva, projekt pripravništev in zaposlitev ter projekt solidarnostni projekt.