Prijavitelji morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče v MOL in delovati za območje MOL najmanj dve leti ter izvajati dejavnost pretežno za prebivalce MOL.

Rok prijave je 18. 5. 2022.

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.