Dogodek “Socialni dialog – Dostojno delo”

Innovation Norway, ki izvaja program “Socialno dialog – dostojno delo”  v okviru finančnega mehanizma Norveške in EEA, vabi na otvoritveni dogodek programa, ki bo potekal 17. oktobra v Ljubljani.

Cilj programa Socialni dialog – dostojno delo je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela.

Program bo podprl socialni dialog in prispeval k temu, da bodo države upravičenke bolj usposobljene za reševanje izzivov ob morebitni brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu.

Na dogodku, na katerem bodo sodelovali predstavniki iz Norveške in Slovenije, bodo predstavljene možnosti za financiranje v okviru programa, prav tako bo dogodek potencialnim prijaviteljem nudil možnost mreženja.

Prijave sprejemajo do ponedeljka, 15. oktobra 2018, in sicer morate za registracijo posredovati naslednje podatke: Organisation, Type of organisation (e.g. employers’ organisation, trade union, etc.), Name, Title/function, E-mail, Direct telephone. Podatke lahko posredujete na decentwork@innovationnorway.no.

Program dogodka najdete tukaj.