EESO začel zbirati prijave za nagrado za civilno družbo za leto 2022 na temi mladi in Ukrajina

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je začel sprejemati prijave za nagrado za civilno družbo 2022, s katero bo nagradil inovativne in ustvarjalne projekte in pobude v dveh kategorijah: opolnomočenje mladih in pomoč Ukrajincem, prizadetih v grozotah vojne v njihovi državi.

Skupna vrednost nagrade je 60.000 EUR, ki bo razdeljena med največ šest nagrajencev – po tri na kategorijo. Slavnostna podelitev nagrade bo med plenarnim zasedanjem EESO 14. in 15. decembra 2022 v Bruslju. Projekti morajo biti že izvedeni ali pa se še izvajati. Načrtovane pobude, ki se do 31. julija 2022 še ne bodo začele izvajati, bodo izločene. Nagrada je namenjena vsem organizacijam civilne družbe, posameznikom in zasebnim podjetjem, ki izvajajo neprofitne pobude. Organizacije in podjetja morajo biti uradno registrirani v EU, posamezniki pa morajo biti državljani EU ali državljani tretjih držav, ki prebivajo v EU.

Prva kategorija je Mladi so naša prihodnost, pa tudi naša sedanjost. EESO želi v evropskem letu mladih poudariti izjemen pomen smiselnega sodelovanja mladih in mladinskih organizacij v postopkih odločanja, kar bo zagotovilo stabilnost in odpornost evropske demokracije. Projekti morajo zajemati vsaj eno od naslednjih področij: zaposlovanje in dostop do trga dela, vključno s podjetništvom; izobraževanje in poklicno usposabljanje; zdravje in dobro počutje, zlasti po pandemiji COVID-19; sodelovanje v političnih procesih, med drugim na področjih podnebnih sprememb in novih tehnologij; opolnomočenje ranljivih skupin in krepitev zmogljivosti mladih multiplikatorjev.

Druga kategorija je evropska civilna družba za Ukrajino. Nagrada bo namenjena učinkovitim, inovativnim in ustvarjalnim pobudam, katerih cilj je pomagati ljudem, ki trpijo zaradi vojne. Projekti, ki bodo prišli v poštev za nagrado, lahko zajemajo najrazličnejše teme, kot so zagotavljanje humanitarne pomoči, zatočišča ali nujne pomoči; zagotavljanje socialne, psihološke ali upravne podpore; pomoč ukrajinskim beguncem pri vključevanju v državo gostiteljico, na primer z jezikovnim usposabljanjem ali pomočjo pri iskanju zaposlitve; pomoč ranljivim osebam; boj proti dezinformacijam o vojni v Ukrajini.

Več informacij o nagradi je na voljo tukaj.

Vir: MC Celje