EIDHR: Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU.

Letošnji ima tri sklope:

  • Sklop 1: človekove pravice in gospodarstvo (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki)
  • Sklop 2: boj proti mučenju in drugim oblikam nečloveškega ravnanja (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki)
  • Sklop 3: demokratično vodenje in upravljanje (aktivnosti se izvajajo v najmanj petnajstih državah izven EU)

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni, so pa zahteve glede partnerstva z lokalnimi organizacijami iz držav, v katerih se izvaja projekt.

Več informacij najdete tukaj.