EIGE je objavil raziskavo o razlikah v plačah med spoloma v Evropi

Evropski inštitut za enakost spolov je konec maja objavil raziskavo z naslovom “Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance”, ki prinaša pregled razlik v plačah med spoloma v EU ter posledično razlik v pokojninah.

Poročilo prav tako raziskuje povezave med razliko v plačilu in politikami, namenjenimi izboljšanju ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem.

Poročilo je dostopno tukaj.