Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2018

Evropska komisija je 25. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2018. V prihodnjem letu bo na voljo 2 490,9 milijona EUR.

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1:

 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. februar 2018)
 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 1. februar 2018)
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 1. februar 2018)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 26. april 2018)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2018)
 • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 15. februar 2018)

Ključni ukrep 2:

 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. februar 2018)
 • Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 21. marec 2018)
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 26. april 2018)
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 4. oktober 2018)
 • Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2018)
 • Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 28. februar 2018)
 • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 8. februar 2018)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 8. marec 2018)

Ključni ukrep 3:

 • Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (roki prijave: 1. februar 2018, 26. april 2018, 4. oktober 2018)

Ukrepi Jean Monnet:

 • Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 22. februar 2018)

Ukrepi na področju športa:

 • Partnerska sodelovanja (rok prijave: 5. april 2018)
 • Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 5. april 2018)
 • Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 5. april 2018)

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Več informacij najdete tukaj.