Evropska komisija je objavila vseevropsko poročilo o stanju pravne države

Evropska komisija je objavila prvo vseevropsko poročilo o stanju pravne države. Poročilo vključuje prispevke vseh držav članic ter zajema tako pozitivne kot negativne dogodke po vsej EU in kaže, da imajo številne države članice visoke standarde pravne države, vendar so v EU tudi pomembni izzivi za pravno državo.  

Odraža tudi pomembne dogodke, do katerih je prišlo zaradi izrednih ukrepov, ki so jih države članice sprejele zaradi koronavirusne krize. Poročilo zajema štiri glavne stebre, ki močno vplivajo na pravno državo: nacionalne pravosodne sisteme, protikorupcijske okvire, pluralnost in svobodo medijev ter druga institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij, ki so bistveni elementi za učinkovit sistem demokratičnega upravljanja.  

Namen novega poročila o pravni državi je razširiti obstoječi nabor orodij EU z novim preventivnim orodjem ter spodbuditi vključujočo razpravo in kulturo pravne države po vsej EU. Vsem državam članicam bi moralo pomagati pri iskanju rešitev za njihove težave, omogočiti vzajemno učenje z izmenjavo izkušenj ter pokazati, kako je mogoče pravno državo ob popolnem spoštovanju nacionalnih ustavnih sistemov in tradicij še okrepiti. 

Poročilo je na voljo tukaj