Evropska komisija sprejela akcijski načrt za EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020-2024

Kot poročajo na CNVOS je Evropska komisija v sredo, 25. 3. 2020, sprejela sporočilo in akcijski načrt Evropske Unije za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020-2024. Novi akcijski načrt, ki temelji na dosežkih predhodnih akcijskih načrtov, vsebuje tudi zavezo k zagotavljanju, da ima EU v okviru svojega zunanjega delovanja večjo vlogo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic in demokracije. 

Akcijski načrt vsebuje pet ukrepov:  

  • varstvo in krepitev vloge posameznikov, 
  • oblikovanje odpornih, vključujočih in demokratičnih družb, 
  • spodbujanje globalnega sistema za človekove pravice in demokracijo, 
  • izkoriščanje priložnosti in reševanje izzivov, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij, 
  •  doseganje ciljev s sodelovanjem.  

Teh pet ukrepov bo služilo kot podlaga za operativne ukrepe, ki jih bo treba izvajati na državni, regionalni in večstranski ravni ob upoštevanju lokalnih razmer in posebnosti. 

Več informacij, akcijski načrt ter pripadajoče dokumente lahko najdete tukaj