Evropski mladinski načrt za okrevanje

Evropski mladinski forum je pripravil dokument, s katerim želi opozoriti, da bodo posledice krize zaradi epidemije bolezni COVID-19 najbolj prizadele (trenutno) mlade. 

V dokumentu z naslovom Evropski mladinski načrt za okrevanje je EYF predstavil serijo priporočil, zbranih v treh tematskih stebrih: socialna in ekonomska vključenost; človekove pravice, civilna družba in participacija; trajnostne rešitve za boljše okrevanje. 

Dokument je dostopen tukaj