Evropski parlament je objavil razpis za sofinanciranje dveh lokalnih evropskih mladinskih dogodkov v letu 2022

Evropski parlament je objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju organizacije dveh lokalnih evropskih mladinskih dogodkov v hibridni obliki, ki bosta: naslavljala mlade v starosti od 16 do 30 let; spodbujala demokratične vrednote in aktivno udejstvovanje v demokratičnem življenju, vključno z udeležbo na volitvah ter spodbujala mlade k registraciji na platformi together.eu.

Parlament bo podprl dva lokalna mladinska dogodka v dveh državah članicah, vsakega v vrednosti do 100 000 €, ki jih bosta izvedli dve različni organizaciji. Partnerski projekti niso predvideni.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, ki so bile ustanovljene najmanj tri leta pred oddajo prijave na razpis. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS