Evropski parlament vabi k prijavi za nagrado državljan Evrope 2021

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope.

Ta nagrada se podeljuje za posebne dosežke na naslednjih področjih:

  • projekti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj Evropske unije;
  • projekti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno sodelovanje, s katerim se krepi evropski duh;
  • projekti, povezani s tekočim evropskim letom (če je relevantno);
  • projekti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Za nagrado državljan Evrope lahko s projekti, ki so jih izvedli, kandidirajo državljani, skupine, združenja ali organizacije, lahko pa tudi predlagajo enega državljana, skupino, združenje ali organizacijo.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS