“Govoriš kohezijsko?” O razvoju na znanju temelječe družbe

Na zadnjem v nizu tematskih posvetov o kohezijski politiki, ki ga CNVOS organizira v sodelovanju z Radiom Študent, bodo govorili o razvoju na znanju temelječe družbe s kohezijskimi sredstvi.

Dogodek, na katerega so vabljene vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja, bo v četrtek, 18. aprila 2019, med 10.00 in 12.00 v City hotelu Ljubljana.

Na posvetu bo posebna pozornost namenjena razpisom, ki bodo predvidoma objavljeni med aprilom in junijem 2019 in bodo podpirali:

 • inovativne pristope pedagoškega vodenja,
 • krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih in
 • izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih.

Govorili bomo tudi o vlaganjih v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje ter ukrepih, kot so:

 • prenova poklicnega izobraževanja,
 • razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov,
 • vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za uspešno vključevanje na trg dela,
 • projektno delo z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju,
 • razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja ,
 • vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov ,
 • krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ter
 • vključevanje uporabe IKT pedagoškem procesu.

Na tematski posvet vabijo predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, SVRK  ter inštitucije, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja.

Udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila mest je obvezna prijava.

Prijavnico najdete tukaj.