Humanitas išče strokovnjaka_injo za pripravo evalvacije projekta BEST- Build European solidarity today

Humanitas išče strokovnjaka_injo za pripravo evalvacije projekta BEST- Build European solidarity today: Let’s replay the fraternity card! 

Evalvator_ka bo izvedel_la obsežno neodvisno oceno učinka projekta. Več informacij o projektu in pogojih sodelovanja lahko najdete tukaj. 

Od evalvatorja_ke se pričakuje, da bo sodeloval_a s koordinatorji_icami projekta, sodeloval_a na projektnih sestankih, pripravil_a potrebna orodja in vmesno ter končno evalvacijo projekta. 

Evalvacija predhodnega projekta dostopna tukaj 

Poziv lahko najdete tukaj