Izkušenost, dimenzije dela in kompetence mladinskih delavcev_k na usposabljanjih programa Erasmus+: Mladi v akciji

Zavod Movit je objavil Analize razvoja kompetenc in izgradnje kapacitet v programu Erasmus+: Mladi v akciji. Raziskava temelji na 102 intervjujih s 36 udeleženci_kami med letoma 2016 in 2018.  

Slovenski udeleženci_ke mednarodnih uspoabljanj v orgranizaciji nacionalnih agencij in upravičencev_k v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji so relativno izkušeni akterji v mladinskem sektorju, s tem povezan pa je tudi končni izkupiček z vidika njihove krepitve kompetenc. 

Analizo lahko v celoti najdete tukaj