Strateški projekt nacionalnih agencij (SNAC) za izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev

Cilj EaT SNAC je vzpostaviti okvir sodelovanja za izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev. Poseben poudarek je na doseganju sistemskega vpliva na izobraževanje in usposabljanje z uporabo priznavanja kompetenc in učnih procesov.

SNAC se bo osredotočil na naslednje dimenzije:

  • Formalno izobraževanje mladinskih delavcev;
  • Razvoj usposabljanj za mladinske delavce;
  • Vzpostavitev platforme za razvijanje kompetenc pri mladinskih delavcih.

Profil podpornih strokovnjakov:

  • dobro poznavanje programa Erasmus + in Evropske solidarnostne enote,
  • izkušnje pri izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev na evropski/mednarodni in nacionalni ravni,
  • izkušnje s konceptualnim, analitičnim in strateškim delom in razmišljanjem,
  • izkušnje s kompetenčnim mladinskim delom,
  • izkušnje z organizacijo in mednarodnim vodenjem projektov,
  • izkušnje z delom v mednarodnih skupinah,
  • izkušnje pri delu z različnimi deležniki.

Več si lahko preberete tukaj

Vir: Salto Youth