Izvajanje programa Erasmus+: Mladi v akciji v obdobju 2014-2020

Movit obvešča, da je bilo sedemletno obdobje izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji je bilo vse prej kot umirjeno in zmerno. 

Program je v prvih letih prinesel številne novosti in znatno povečanje nepovratnih sredstev.

Leta 2018 je bilo iz programa izločeno prostovoljstvo (ki je v novi preobleki zaživelo v okviru novega programa Evropska solidarnostna enota).

V Sloveniji je bilo povpraševanje kar trikrat večje od razpoložljivih nepovratnih sredstev. Dodeljenih je bilo 19 milijonov EUR, to je 100 % vseh sredstev, ki so v okviru programa Sloveniji na voljo. Končna uspešnost porabe nepovratnih sredstev pa je nad 90 %.

Program Erasmus+: Mladi v akciji je bistveno prispeval k razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni in na ravni EU.

Več o programu lahko najdete tukaj

Vir: Movit