Javni poziv JSKD za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture, in sicer:

  • sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
  • sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
  • sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021.

Upravičene osebe po tem pozivu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo druge v razpisu opredeljene pogoje.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: JSKD