Javni poziv Jskd za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil razpis za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture.

Predmet javnega poziva je:

  • sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti;
  • sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Javni poziv se začne 4. 10. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 5. 11. 2021.

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju javnega poziva in izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: JSKD