Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet programskega poziva  je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij, kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih nevladnih organizacij, katerih delovanje je bilo na področjih poziva v zadnjih dveh letih po kvalitativnih in kvantitativnih merilih ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno.

Cilji programskega poziva na navedenih področjih so:

  • kontinuirano izvajanje programov stanovskih organizacij na vsebinskih področjih javnega poziva;
  • izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
  • zagotavljanje dostopnosti programov na območju Republike Slovenije oziroma na skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
  • izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem.

Na poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije, kot so npr.: društva, zavodi, združenja, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta in/ali statuta jasno razvidno, da je njihova osnovna in edina naloga izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva v Republiki Sloveniji in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.