Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V skladu z določbami ZMZ-1 zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, od tega 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela, na podlagi javnega pooblastila ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti