Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Predmet javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov;
  • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov;
  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka;
  • večjih temeljnih in večjih aplikativnih raziskovalnih projektov.
  • Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in večje projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije. 

    Več informacij o razpisu je na voljo tukaj.

    Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije