Javni razpis Kpk “Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev” za nevladne organizacije

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila javni razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev, ki je namenjen neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja.

Predmet javnega razpisa sta izdelava učnega modula za usposabljanje in ozaveščanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev na temo integritete ter enkratna pilotna izvedba usposabljanja po učnem modulu. Učni modul mora biti izdelan v obliki e-gradiva, ki omogoča samostojno usposabljanje učiteljev, poleg tega pa tudi v obliki za usposabljanje v živo in na daljavo – po spletu.

Za sredstva razpisa lahko kandidirajo neprofitne organizacije zasebnega sektorja, kot jih določa 4. člen Zakona o nevladnih organizacijah.

Za sredstva razpisa lahko organizacije kandidirajo kot samostojni izvajalci prijavljenega projekta ali v partnerstvu z drugimi neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja.

Organizacije lahko v okviru prijavljenega projekta sodelujejo tudi z organizacijami, ki se ne uvrščajo med neprofitne organizacije zasebnega sektorja, vendar slednje niso upravičene do financiranja iz finančnih sredstev razpisa.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS