Javni razpis “Mentorske sheme za socialna podjetja”

Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščajo o drugem odpiranju javnega razpisa “Mentorske sheme za socialna podjetja”.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

Sklop A – profesionalizacija zaposlenih v socialnih podjetjih; prijavijo se lahko socialna podjetja.

Sklop B – profesionalizacija mentorjev; prijavijo se lahko socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki,  ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Rok za prijavo je 30. september 2019 do 12.00.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.