Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo 2022

Predmet programskega razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-UGU-2022, je sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v letu 2022.

Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in informacij,
  • nadgrajevanje obstoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij,
  • zagotavljanje širokega nabora informacij na področju glasbenih in uprizoritvenih umetnosti,
  • vpeljevanje celostnih storitev za sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi strukturami informacijske družbe.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje kulturne politike.

Razpisni področji sta uprizoritvene in glasbene umetnosti.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno- umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa ter so vsaj pet let registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo