Javni razpis ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v letu 2020

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Področja in dejavnosti kulturnih projektov, ki jih bo Ministrstvo podprlo:

 • izdajateljska in založniška dejavnost,
 • spletne strani,
 • dejavnosti kulturnih skupin,
 • kulturna animacija,
 • dejavnosti za ohranjanje jezika,
 • mednarodno sodelovanje,
 • medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti,
 • predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju,
 • prireditve,
 • predavanja, seminarji, delavnice ipd.,
 • digitalizacija,
 • drugo – ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti in so pomembne za ohranjanje, promocijo in razvoj kulture romske skupnosti.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.